Medewerker wetenschappelijk bureau sectie straf

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Ook zorgt de Hoge Raad voor rechtseenheid. Zo vervult de Hoge Raad een belangrijke maatschappelijke taak. Om dat zo goed mogelijk te doen, stelt de Hoge Raad zich dienstbaar aan de samenleving op. Aan de Hoge Raad is het parket verbonden. Het parket is onafhankelijk en geeft onder leiding van de procureur-generaal rechtsgeleerde adviezen aan de Hoge Raad.

Functie-inhoud

Werken voor het wetenschappelijk bureau is een hoogwaardige juridische functie. Je werkt voor een van de raadsheren of advocaten-generaal van de strafkamer van de Hoge Raad respectievelijk het daaraan verbonden parket. De kern van het werk is het schrijven van concept-conclusies of concept-uitspraken op basis van het daarvoor benodigde, door jou verrichte, juridisch onderzoek. In voorkomende gevallen stel je notities op over zaaksoverstijgende (rechts)vragen. Binnen het parket is ook ruimte voor wetenschappelijk medewerkers die zich specifiek richten op het verrichten van onderzoek onder leiding van een Advocaat-Generaal in het kader van de toezichthoudende taak van de Procureur-Generaal op het Openbaar Ministerie. De door jou opgestelde stukken bespreek je met de advocaat-generaal of raadsheer voor wie je werkt. Zo ben je nauw betrokken bij de totstandkoming van de conclusies of arresten over de diverse, belangrijke rechtsvragen die aan de Hoge Raad worden voorgelegd. Uitgangspunt is dat je tijdens het dienstverband bij het wetenschappelijk bureau een periode voor de strafkamer en een periode voor het parket werkzaam bent. Vermelding verdient dat je binnen het wetenschappelijk bureau werkt in een team van getalenteerde, strafrechtelijk geïnteresseerde collega’s met uiteenlopende professionele achtergronden. Binnen de organisatie heerst een informele en betrokken sfeer. 

Functie-eisen

Je hebt een voltooide opleiding Nederlands recht en beschikt over kennis van en inzicht in het strafrecht. De Hoge Raad is geïnteresseerd in zowel sollicitanten met relevante praktijkervaring (bijvoorbeeld als advocaat(-stagiaire) of als stafjurist bij een gerecht), als kandidaten met een andere, bijvoorbeeld wetenschappelijke, achtergrond.

Bijzonderheden

Na vijf à zes jaar in deze functie word je geacht een vervolgstap te zetten in jouw loopbaan. Medewerkers van het wetenschappelijk bureau vervolgen hun loopbaan onder meer als rechter, universitair (hoofd)docent, officier van justitie, advocaat of als wetgevingsjurist.

Om de door hen gewenste vervolgstappen te realiseren, stimuleert de Hoge Raad medewerkers van het wetenschappelijk bureau zich te verbreden en te verdiepen. Zo is er in overleg de mogelijkheid om gedurende het dienstverband naast het werk cursussen te volgen, te publiceren, op te treden als rechter-plaatsvervanger of andere in- of externe nevenactiviteiten te vervullen.

Salaris

Salariëring vindt plaats conform CAO Rijk. Afhankelijk van het aantal jaar werkervaring zal inschaling plaatsvinden in schaal 11 met een maximum salaris van € 5.039,00 bruto per maand bij een volledige werkweek. Bij zes jaar relevante juridische werkervaring (waarvan ten minste één jaar bij de Hoge Raad) en bij goed functioneren kan een bevordering naar schaal 12 plaatsvinden met een maximum salaris van € 5.710,80 bruto per maand. Tevens biedt de Hoge Raad der Nederlanden goede secondaire arbeidsvoorwaarden zoals betaald ouderschapsverlof, vervoersplan en de mogelijkheid om een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen te stellen middels een Individueel Keuzebudget (IKB).

Informatie

Inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij de coördinatoren van het wetenschappelijke bureau mevrouw mr. F.C.W. (Fanny) de Graaf, e-mail F.deGraaf@hogeraad.nl  of de heer mr. B.P.L. (Benjamin) de Vries, e-mail B.deVries@hogeraad.nl.

Informatie over de sollicitatieprocedure bij mevrouw L.C. (Leonie) Willemse, 070-3611393.  Voor informatie over de Hoge Raad, het parket en het wetenschappelijk bureau kun je ook terecht op de website www.hogeraad.nl.


Interesse

Belangstellenden kunnen hun sollicitaties, inclusief curriculum vitae en cijferlijst, tot 18 januari 2021 sturen naar vacature@hogeraad.nl, t.a.v. het hoofd wetenschappelijke, juridische en administratieve ondersteuning de heer W.R. Noordhoek Hegt, onder vermelding van vacature WB straf. Het bijvoegen van één of enkele door jou geschreven juridische stukken wordt gewaardeerd.

De sollicitatiegesprekken zullen worden gevoerd op donderdag 4 februari 2021.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Advocaat-medewerker, Jurist, Juridisch, Overheid