Leden klachtencommissie

Leden Klachtencommissie (drie)

Heeft u ervaring en affiniteit met lokaal bestuur en brede maatschappelijke belangstelling? Kunt u snel tot de kern van de zaak komen en bent u in staat tot het vormen van een onafhankelijk oordeel? Dan leren wij u graag kennen!

Werkzaamheden

De commissie is onafhankelijk, kijkt naar de klacht en hoort wat zowel de klager als de gemeente daarover te zeggen heeft. De commissie zal eventueel aanvullende vragen stellen en brengt vervolgens een advies uit aan burgemeester en wethouders. Hierbij wordt getoetst aan de behoorlijkheidsnormen van de nationale Ombudsman. Het horen en adviseren gebeurt door twee leden en een (plaatsvervangend) voorzitter. De commissie wordt daarbij ondersteund door een ambtelijk secretaris. De stukken worden digitaal aangeleverd.

Afhankelijk van het aantal ingekomen klachten vinden de hoorzittingen maandelijks plaats op dinsdag vanaf 17.00 uur in het Raadhuis van Leidschendam.

Wat wij vragen

• Academisch werk- en denkniveau
• Kennis van het klachtrecht in Algemene wet bestuursrecht en de daarbij behorende behoorlijkheidsnormen
• Ervaring of affiniteit met lokaal bestuur
• Analytisch vermogen en onafhankelijke oordeelsvorming
• Kennis van en ervaring met de niet-juridische kant van geschillenbehandeling
• Geen deel uitmaken van en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar

Wat wij bieden

De benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar (met ingang van 1 april 2021) met een mogelijkheid van een eenmalige verlenging.
U ontvangt een vaste vergoeding per bijgewoonde vergadering (€ 135,56). Ook ontvangt u een reiskostenvergoeding.

Over de organisatie

De gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers. Wij geven vorm aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever, gebruik makend van nieuwe technologieën. Onze ambitie is om de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren. Ons moderne kantoor en onze mobile devices bieden alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

Goed om te weten

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Ed Bloemendaal, klachtbehandelaar / secretaris klachtencommissie, via het telefoonnummer 14070.

Solliciteren

Reageren kan tot en met 18 januari 2021. De eerste gesprekken vinden plaats op 26, 27 en 28 januari 2021 De tweede gesprekken vinden plaats op 2 en 3 februari 2021

Sollicitaties worden alleen in behandeling genomen als ze voor sluitingsdatum van de vacature binnen komen via het online sollicitatieformulier.

Integriteit

Wij hechten als organisatie veel waarde aan integriteit. Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG), een diplomacontrole en een identiteitscontrole behoren dan ook tot de selectieprocedure. Daarnaast kan het nagaan van referenties onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Gemeente, Juridisch medewerker, Jurist, Overheid