Medewerker toezicht en handhaving zorgfraude

Opslaan
U moet u aanmelden of
een account maken om een vacature op te slaan.

Tijdelijke formatie voor 2 jaar, 36 uur, schaal 9

Werk actief mee aan het tegengaan van zorgfraude. Kom bij ons werken als toezichthouder op rechtmatige toekenning en rechtmatig gebruik van voorzieningen op grond van

de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet. Met jouw doortastende aanpak werk je samen met onze sociale rechercheurs aan het opsporen van fraude in de keten en tegengaan van oneigenlijk beroep op en misbruik van publieke gelden, criminele activiteiten die soms gepaard gaan met uitbuiting van kwetsbare groepen in de samenleving. 

Wat houdt de functie in?

Als Medewerker toezicht en handhaving zorgfraude zorg je voor het terugdringen van oneigenlijk beroep op en misbruik van publieke gelden. Je ziet toe op en controleert of er sprake is van correcte naleving van beleid en wet- en regelgeving. 

Wat ga je doen?

De toezichthouder houdt zich primair bezig met het voorkomen en signaleren van misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzieningen binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet. Samen met de kwartiermaker/ambtelijk opdrachtnemer zorgfraude en de twee sociaal rechercheurs die ook aangesteld zijn als toezichthouder zorgfraude voor andere gemeenten, spar je over de diverse aspecten van het werk. De werkzaamheden variëren: 

 • Creëren van in- en extern draagvlak en voorlichting geven over naleving en handhaving aan zorgteams van de verschillende gemeentes.
 • Adviseren over fraudebestrijding en fraude-alert maken van medewerkers.
 • Doorlichten van gegevens, signaleren van knelpunten en adviseren over de beleidsmatige en uitvoeringsaspecten.  
 • Leveren van een bijdrage aan het handhavingsbeleid en de inbedding hiervan in de organisatie.
 • Beoordelen en onderzoeken van fraudesignalen. Verzamelen relevante gegevens door diverse onderzoeksmiddelen in te zetten, waarnemingen te verrichten, getuigen te horen, bevindingen vast te leggen, confrontatiegesprekken te voeren. Je werkt daarbij nauw samen met naaste collegas, maar ook met collegas uit verschillende sociale domeinen en ketenpartners.
 • Bepalen welke handhavingsinstrumenten moeten worden ingezet.
 • Zelfstandig uitvoeren van (complexe) bestuursrechtelijke onderzoeken met toepassing van toezichthoudende bevoegdheden conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
 • Adviseren van collegas over het te nemen besluit in verband met het vervolgtraject.
 • Rapporteren aan het college van burgemeester en wethouders over de inzet van toezicht- en handhavingsinstrumenten.
 • Participeren in regionale overleggen met ketenpartners. Adviseren over de wenselijkheid van starten strafrechtelijk onderzoek naast dan wel voortzetting op een bestuursrechtelijk onderzoek. 

 Je beschikt over:

 • een afgeronde relevante hbo opleiding (bijvoorbeeld Sociaal Juridisch Dienstverlening)
 • je bent ingevoerd in relevante regelgeving (onder meer de Wmo 2015, Jeugdwet, Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet, Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht) en je gaat bewust om met de landelijke standaard gegevensuitwisseling en privacywetgeving.
 • je beschikt over de actuele beschikbare tools die landelijk worden ontwikkeld, je kent de regionale sociale kaart. Je weet hoe financieringsstromen binnen de zorg en zorginstellingen te analyseren, maar kan ook een bedrijfsadministratie doorgronden.
 • Je bent zelfstandig, besluitvaardig en sterk in oordeelsvorming en conflicthantering.
 • Je bent oplossingsgericht, bereid om verder te kijken dan je eigen domein en zonodig bereid buiten 9 tot 17.00 uur te werken.
 • het vermogen om te gaan met politieke gevoeligheid en tegengestelde belangen. 

Afdeling en team

Recent hebben de colleges van de 5 Lekstroomgemeenten besloten tot een gezamenlijke aanpak van zorgfraude (Jeugd en Wmo). Er wordt gestart met een tweejarige pilot waarbij één toezichthouder en één tijdelijk kwartiermaker/ambtelijk opdrachtnemer aan de slag gaan met de aanpak van zorgfraude, zowel bij Zorg in Natura als bij PGB. Zij worden gepositioneerd bij de Regionale Sociale Recherche Nieuwegein (RSRN), de RSRN is ingebed binnen de afdeling Toezicht, veiligheid & Leefbaarheid. 

Wat krijg je van ons?

Je standplaats is de gemeente Nieuwegein maar je gaat werken voor 5 gemeenten: Nieuwegein, Vijfherenlanden, Houten, IJsselstein, Lopik.

Verder hebben we voor je:

 • een salaris voorlopig ingeschaald in schaal 9 maximaal 4.048 bij een werkweek van 36 uur (wordt gedurende de pilotfase nog ter weging aangeboden);
 • na één jaar bij goed en volledig functioneren een verlenging van het contract met tenminste 1 jaar;
 • een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen;
 • een professionele werkomgeving waar we aandacht hebben voor jouw persoonlijke ontwikkeling;
 • prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Meer weten?

Met vragen over de vacature en/of de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Ronald Rumpff, Teamleider afdeling Toezicht, Veiligheid & Leefbaarheid, 06 250 24214. 

Solliciteren?

Ben je na het lezen van de vacature enthousiast over deze baan? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Je kunt tot en met dinsdag 9 maart 2021 reageren op deze vacature via de solliciteren button

Maatregelen coronavirus

De gemeente Nieuwegein volgt de richtlijnen van het Rijk en het RIVM om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Binnen deze kaders maken we afspraken over de sollicitatieprocedure waar we ons allemaal goed bij voelen. Dit kan betekenen dat het sollicitatiegesprek online wordt gevoerd of in een grote zaal in het Stadshuis. Solliciteer vooral op deze vacature. We verwelkomen je graag als nieuwe collega!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Gemeente, Juridisch medewerker