Jurist

Jurist 
32-36 uur


Het Ctgb staat voor deskundige en wetenschappelijk verantwoorde beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden binnen de kaders van Europese en nationale wetgeving. We dragen daarmee bij aan een verantwoord gebruik van deze middelen op nationaal en Europees niveau, met het oog op de veiligheid van mens, dier en milieu.

Hoe? Door onze kennis in te zetten bij het ontwerp en de uitvoering van het toelatingsproces en toetsingskaders in Nederland en Europa. We zien een positie bij de Europese top (inhoudelijk en procesmatig) van toelatingsautoriteiten als een waarborg voor blijvende invloed op het nationale en Europese toelatingsproces.

Als ambitieuze organisatie streven wij naar een hoge kwaliteit en optimaliseren wij continu het toelatingsproces. Helpt jouw deskundigheid ons hierbij verder?

Wat…

Als Jurist draag je bij aan een betrouwbare juridische kwaliteit en correctheid van onze besluiten. 

Je bent verantwoordelijk voor:

 • de vertegenwoordiging van het Ctgb in bezwaar- of beroepsprocedures en/of de begeleiding van een daarvoor ingeschakelde advocaat.
 • de mondelinge en schriftelijke advisering aan en ondersteuning van collega's, het Management Team en het College naar aanleiding van vragen of ontwikkelingen op juridisch en bestuurlijk gebied.
 • het opstellen van regelgeving van het Ctgb en ondersteuning bij het opstellen van hogere wet- en regelgeving.

Je herkent (potentiële) juridische risico's, creëert oplossingen en neemt initiatief tot verander- en/of verbetermaatregelen, waarbij je de praktische uitvoerbaarheid niet uit het oog verliest.

Waardoor…
Je staat stevig in je schoenen, komt snel tot een scherpe juridische analyse die je gevraagd en ongevraagd naar voren 
brengt en bent in staat om deze te vertalen naar andere disciplines. Je kunt overtuigen, maar ook luisteren en weet soepel 
om te gaan met grote, vaak tegengestelde belangen. 

Op grond van juridische argumenten durf je een standpunt in te nemen, waarbij je verschillende communicatiekanalen inzet. Daarnaast heb je gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en inzicht in het brede krachtenveld waarin het Ctgb opereert.

Een gedreven teamspeler als jij combineert vakkennis, flexibiliteit en creativiteit met prestatiegerichtheid. 

Waarmee…
Van een Jurist verwachten wij:

 • Gedegen kennis van en ervaring met Nederlands bestuursrecht en Europees recht of één van de relevante rechtsgebieden;
 • WO werk- en denkniveau;
 • Ervaring met het behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures;
 • Ervaring met openbaarmakingszaken is een pré;
 • Ervaring met advisering in een complexe bestuurlijke en wetenschappelijke omgeving;
 • Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels;
 • Creativiteit, flexibiliteit en overtuigingskracht;
 • Affiniteit met het werk(terrein) van het Ctgb.


Waarvoor…
Een goede invulling van deze functie levert jou een stimulerende en uitdagende werkomgeving op in een organisatie met een belangrijke maatschappelijke betekenis. Er heerst een informele en professionele werksfeer. Uiteraard krijg je goede arbeidsvoorwaarden en een salaris conform schaal 11 van het BBRA (min € 3.038,90/ max € 4.669,57), vakantiegeld, een eindejaarsuitkering (8,3%) en een keuzepakket aan arbeidsvoorwaarden. Vervulling vindt plaats op basis van een tijdelijke aanstelling, met de intentie om bij goed functioneren een vaste aanstelling te verlenen.

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met mevrouw mr. C. Gommans (Teamleider Juristen) telefoonnummer 0317-471810 of via website www.ctgb.nl
Je kunt je motivatiebrief en CV sturen via de 'Solliciteer' button o.v.v.: vacature 18040406 Jurist.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Vacature, Fulltime, Gelderland, Wageningen, jurist, Rechtskundige.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Jurist, Non-profit/Persoonlijke dienstverlening, Overheid