Senior Jurist VTH

Gemeente Amsterdam heeft een vacature voor een

Senior Jurist VTH

Vaste baan, voor 32-36 uur

Wat ga je doen als Jurist Vergunningen Toezicht en Handhaving?
Als senior jurist VTH behandel je onder andere de complexe en/of meer gevoelige handhavingsdossiers op het gebied van bouwen, strijdig gebruik, brandveiligheid, horeca, evenementen, openbare ruimte en milieu. De dossiers komen voort uit constateringen gedaan door toezichthouders. Daarnaast vertegenwoordig je het bestuur in bezwaarprocedures, zowel met betrekking tot handhaving als vergunningen. Je fungeert als vraagbaak en sparringspartner voor de overige juristen VTH. Niet alleen op de inhoud, je neemt ook een proactieve houding aan als het gaat om stimuleren van samenwerking in het team en het gezamenlijk toewerken naar het teamresultaat. Je neemt regie op afdeling overstijgende dossiers. Je bewaakt de samenhang tussen processen, instructies en brieven en stimuleert ketensamenwerking. Je vervangt de coördinator VTH juristen tijdens afwezigheid.

Je maakt onderdeel uit van het team Procesuitvoering, afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving binnen de bestuurscommissie Zuid. Het is van belang dat je doortastend kan optreden, in hoge mate zelfstandig kan werken en je standpunten goed kan onderbouwen. Het stadsdeel werkt gebiedsgericht, het is daarbij van belang dat je kan inschatten wanneer het nodig is om een zaak af te stemmen met de gebiedsteams.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit het volgende:

 • Beoordelen van handhavingsverzoeken en op basis daarvan indien nodig juridische interventies plegen;
 • Intrekken van niet gebruikte vergunningen;
 • Opstellen van besluiten naar aanleiding van constateringen door toezichthouders;
 • Bieden van juridische ondersteuning voor de afdeling VTH;
 • Behandelen zienswijzen en opstellen verweerschriften in bezwaarprocedures;
 • Optreden als vertegenwoordiger van het bestuur bij bezwaarprocedures;
 • Deelname aan stedelijke handhavingsacties en -projecten;
 • Deelname aan stedelijke overleggen;
 • Bijdragen aan de verbetering van (interne) werkprocessen;
 • Bijdragen aan actualisering en kennisdeling van wet- en regelgeving en beleid;
 • Begeleiden en inwerken nieuwe medewerkers.


Wij vragen

 • HBO werk- en denkniveau
 • Juridisch opleiding, succesvol afgerond op minimaal HBO niveau
 • Tenminste drie jaar ervaring als jurist VTH (Handhaving en/of Vergunningen)
 • Aantoonbare ervaring met juridische advisering en ervaring met politiek/bestuurlijke processen;
 • Kennis van Awb, Wabo, Wro, Monumentenwet, Wet Milieubeheer, Activiteitenbesluit, APV, Drank- en Horecawet;
 • Affiniteit met en ervaring in coaching van medewerkers;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.


Competenties
We zoeken een teamplayer. Je bent gericht op samenwerking en kan makkelijk sparren/afstemmen. Tegelijkertijd kun je goed zelfstandig werken en beslissingen nemen.

Verder zijn de volgende competenties van belang:

 • Stevige persoonlijkheid. In staat om constructief te overleggen met en te luisteren naar burgers/ondernemers en ketenpartners. Zoekt hierin proactief naar de juiste oplossingen. Beschikt over overtuigingskracht en kan met weerstand omgaan;
 • Stressbestendig. Kan goed omgaan met tijdsdruk en kan doelmatig handelen in spoedeisende situaties;
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. In staat om besluiten voor alle betrokken partijen helder te beargumenteren;
 • Beschikt over coaching vaardigheden;
 • Bestuurlijke sensitiviteit;
 • Goed plannen en nauwkeurig werken.


Wat biedt Gemeente Amsterdam jou?

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 3.080,- en maximaal € 4.541,- bruto per maand (salarisschaal 10A) op basis van 36 uren per week.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.


De organisatie
De gemeente Amsterdam wil graag voor klanten op een eenduidige manier werken en diensten verlenen. Dit geldt ook voor de zeven afdelingen Vergunningen Toezicht en Handhaving die zijn ondergebracht bij de stadsdelen. Vanuit jouw plek, bij een van de stadsdelen, werk je met het gezicht naar buiten en met meer aandacht voor wat er in de gebieden speelt. De stadsdelen kennen nog wel een ieder een eigen organisatie met specifieke opgaven in de verschillende gebieden.

Informatie
Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Monique Spiegelenburg, Coördinator juristen VTH, bereikbaar via telefoon: 020-2521793 en/of per mail: m.spiegelenburg@amsterdam.nl

Solliciteren op de functie van Jurist VTH
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 29 april 2018 onder vermelding van Senior Jurist VTH – 18030268 via onze sollicitatiepagina.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 


Trefwoorden: Jurist, Juridisch Medewerker, Jurist Handhaving, Jurist Vergunningen, Juridisch Adviseur, Overheid, Gemeente, Awb, Wabo, Wro, Wet Milieubeheer, HBO

 

 

 

 


Vergelijkbare zoekopdrachten: Juridisch, Jurist