Advocaat Bestuursrecht in dienstbetrekking

Organisatie

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie die de belangen behartigt van de (kandidaat-)notarissen in Nederland en zorgt dat zij hun werk goed kunnen doen. Ook geeft de KNB politieke partijen en ministeries advies over wet- en regelgeving die het notariaat aangaat. Naast het voeren van een politieke lobby werkt de KNB ook samen met de overheid. De KNB heeft verschillende issuegroepen met interne en externe deskundigen.

KNB bestaat uit drie businessgroepen te weten Afdeling Praktijkzaken, Belangenbehartiging & Communicatie en ICT & Optimalisatie. Naast de ondersteunende afdelingen Financiën, HR, WPNR en specialistenverenigingen. De directeur is Hans Kuijpers.

De afdeling Praktijkzaken is verantwoordelijk voor de afhandeling van alle juridische aspecten die de KNB en haar leden aangaan, intern en extern gericht. In de praktijk omvat dat ook het signaleren, sturen en (waar nodig en mogelijk) beïnvloeden van beleid en politiek ten aanzien van de (toekomstige) belangen van het notariaat. Dat vertaalt zich in het bijwonen van bijeenkomsten, het initiëren van samenwerkingen en het ontwikkelen van plannen die op dat beleid invloed kunnen hebben.

De afdeling houdt zich daarnaast, onder meer, met de volgende werkzaamheden bezig:

  • Het beantwoorden van vragen over de praktijk en toepassing van notariële regelgeving van de leden van de KNB.
  • Het opstellen van regelgeving.
  • De behandeling van bezwaren tegen besluiten van de KNB.
  • Ondersteuning van bestuur en ledenraad.
  • Voorbereiding van de advisering omtrent benoemingsverzoeken.
  • Afstemming en contact met de toezichthouder over het notariaat.
  • Bewaking van de kwaliteit van het notariaat door middel van opleidingen, peer reviews, klachtenbemiddeling en, indien nodig, het indienen van klachten bij de tuchtrechter.
  • Sparringspartner voor de andere afdelingen binnen de KNB, zoals Belangenbehartiging & Communicatie en ICT en Procesoptimalisatie.

De afdeling bestaat uit 8 juristen die elk een aantal aandachtsgebieden hebben en wordt aangestuurd door Willem Geselschap en ondersteund door een secretariaat en de ledenadministratie.

Vacature

De KNB is met haar gekozen strategie een richting ingeslagen die veel extra werk met zich meebrengt. Digitalisering vraagt veel tijd en aandacht naast het begeleiden van de leden (notarissen) om bepaalde juridische dossiers/vraagstukken zelf te doen en hen klaar te maken voor de toekomst. Door extra werk en vertrek van een van de juristen zijn er een tweetal vacatures ontstaan met verschillende focus.  

Functie

De juristen van de afdeling Praktijkzaken werken (projectmatig) samen in verschillende samenstellingen (binnen en buiten de afdeling) aan de dossiers en individueel aan juridische vraagstukken waar de focus op ligt. De onderwerpen zijn divers.

Naast inhoudelijke werkzaamheden, is het onderhouden met in- en externe (internationale) contacten met belanghebbenden, met het bestuur, met de leden, met deskundigen binnen en buiten de organisatie en externe (juridische) adviseurs ook van belang. Voor 2018 staan een aantal concrete projecten geagendeerd waar de gezochte kandidaat direct mee aan de slag kan op het gebied van ondersteunende software, de huidige Notariswet en aanverwante regelgeving, het kwaliteitsfonds, de beroepsopleiding en ‘smart contracts’.

Voor de Advocaat Bestuursrecht in dienstbetrekking ligt de focus vooralsnog op notarieel tuchtrecht, de behandeling van bestuursrechtelijke verzoeken en procedures waarin de KNB betrokken wordt, vragen over toepassing van de Wet ter voorkoming van Witwassen en financiering van terrorisme en de geheimhouding van de notaris.

Kandidaat

De geschikte kandidaat heeft een academische opleiding Nederlands recht of een andere relevante jurisdictie en beschikt over 8 tot 10 jaar relevante werkervaring, heeft interesse in of affiniteit met het notariaat en beschikt bij voorkeur over bestuurlijke en/of politieke ervaring opgedaan bij een toezichthouder, een financiële instelling, of een grote onderneming. Een bedrijfskundige of ondernemende achtergrond is welkom, gezien de veranderingen in het notariaat die bewerkstelligd moeten worden. Heeft goed gevoel voor maatschappelijke vraagstukken en is organisatiesensitief.

Hij of zij (hierna: hij) is extern gericht, flexibel, initiatiefrijk en in staat maatschappelijke, commerciële/ bedrijfseconomische en juridische belangen samen te laten gaan.

De kandidaat is pro-actief en besluitvaardig, krijgt dingen voor elkaar en is secuur en grondig, werkt vanuit de praktijk en verliest zich niet in theoretische bespiegelingen en is in staat om verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken voor de projecten.

De geschikte kandidaat is slim, zelfstandig, gemakkelijk in omgang, flexibel en ondernemend. Een kritisch en oplossingsgerichte teamplayer. Stressbestendig, integer en doortastend. Beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend in woord en geschrift.

 


Vergelijkbare zoekopdrachten: Advocaat, Bedrijfsleven, Bedrijfsjurist, Juridisch, Notariaat