Leden voor de commissie bezwaarschriften

Het gemeentebestuur Hendrik-Ido Ambacht zoekt per september 2018 twee nieuwe leden voor de bezwaarschriftencommissie.
 

Leden voor de commissie bezwaarschriften


Hendrik-Ido-Ambacht is een dynamische gemeente gelegen tussen Rotterdam en Dordrecht. Bijna 100 medewerkers zetten zich voortdurend in voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen. 
De ambtelijke organisatie bestaat uit de afdelingen Bestuurszaken, Beheer Openbare Ruimte, Beleid en Ontwikkeling en het project De Volgerlanden. De organisatie staat onder leiding van de gemeentesecretaris/algemeen directeur. 

Wat zijn de taken van de commissie ?
De onafhankelijke commissie bezwaarschriften adviseert het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de raad over bezwaarschriften. Het horen en adviseren gebeurt door een wisselend samengestelde commissie van twee leden en een voorzitter. De commissie wordt daarbij ondersteund door een ambtelijk secretaris. 

De onderwerpen betreffen de Algemene kamer: (WABO)vergunningen, verkeersbesluiten, handhavingsbesluiten, APV-besluiten e.d. De algemene kamer van de commissie bezwaarschriften geeft geen adviezen over rechtspositionele besluiten. 

Wanneer vinden de hoorzittingen plaats?
Maandelijks wordt een hoorzitting gepland. Deze hoorzittingen vinden op dinsdagavond plaats. 

Wat vragen wij?

  • WO werk- en denkniveau;
  • Ruime kennis op het terrein van algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht (o.a. Algemene wet bestuursrecht, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Wet ruimtelijke ordening);
  • Kennis van en ervaring met het functioneren van een gemeentelijke organisatie;
  • Doordringen tot de kern van de zaak;
  • Beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
  • Beschikbaar voor hoorzittingen op dinsdagavond.


Alle leden van de commissie dienen over zowel analytisch als empathisch vermogen te beschikken. Verder bent u iemand die zoekt naar oplossingen. Ook bent u bekend met het functioneren van lokaal bestuur en heeft u inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen. 

De commissie is onafhankelijk. Dit betekent dat mensen met binding en/of directe betrokkenheid bij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht niet benoembaar zijn. 

Wat bieden wij?
Wij bieden € 167,63 per bijgewoonde zitting (jaarlijkse indexering). Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding van € 0,37 per km toegekend. De benoeming vindt plaats voor een termijn van 4 jaar met mogelijkheid van verlenging. 

Solliciteren of nog meer weten?
U kunt direct online solliciteren. Voor meer informatie over deze vacature kunt u bellen met Gerda Stolk op 078-7702675. 

De gesprekken staan gepland op woensdag 20 juni vanaf 15.00 uur – 19.00 uur. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 


Vergelijkbare zoekopdrachten: Gemeente, Juridisch medewerker