Jurist (0,9 fte)

Jurist (0,9 fte)

Functie

Binnen de afdeling Juridische Zaken van de Universiteit Utrecht is een vacature ontstaan voor jurist.

Uw belangrijkste aandachtsgebied is het contractenrecht, met name het adviseren over overeenkomsten in het kader van Europese subsidieprogramma’s en samenwerkingsovereenkomsten met het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. Binnen de universiteit worden de meer eenvoudige contracten door faculteiten en diensten zelfstandig afgehandeld. Daartoe zijn facultaire steunpunten ingesteld, de Research Support Offices. U biedt tweedelijnsondersteuning aan de medewerkers van deze steunpunten. De advisering en de onderhandeling over contracten waarmee grote financiële belangen of risico’s gemoeid zijn, is voorbehouden aan de afdeling Juridische Zaken. Uiteraard werkt u daarbij nauw samen met medewerkers van andere relevante afdelingen binnen de Universitaire Bestuursdienst en met de bestuurders en onderzoekers van de betrokken faculteit(en).

Daarnaast verzorgt u scholingsbijeenkomsten voor facultaire medewerkers, zodat zij de kennis en vaardigheden kunnen opdoen om de meer eenvoudige contracten zelf te behandelen. U voorziet hen ook van modellen, handleidingen en andere hulpmiddelen voor besluitvorming.

U onderhoudt contacten met het College van Bestuur en met decanen en directeuren van faculteiten en diensten en u werkt nauw samen met medewerkers van andere afdelingen van de Universitaire Bestuursdienst en van de Universitaire Holding.

Profiel
Wij zoeken een jurist met kennis en ervaring op het gebied van contractenrecht, intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht en datamanagement) en Europese subsidieprogramma’s. U moet in een complex krachtenveld zelfstandig en soms onder grote tijdsdruk kunnen werken. Uw communicatieve en sociale vaardigheden zijn uitstekend, evenals uw beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.

Belangrijke bij de functie behorende competenties zijn:

  • analytisch vermogen;
  • integriteit;
  • schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
  • accuratesse.


Aanbod
Wij bieden een tijdelijke aanstelling (0,9 fte) voor een jaar met – bij goed functioneren - uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal € 4.210,- en maximaal € 5.405,- (schaal 12 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Daarnaast mag u rekenen op aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (o.a. goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk voor meer informatie: werken bij de Universiteit Utrecht.

Over de organisatie
Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

De afdeling Juridische Zaken is onderdeel van de Universitaire Bestuursdienst en ondersteunt het College van Bestuur en de leiding van faculteiten en diensten op juridisch gebied. Zij signaleert relevante wijzigingen in wet- en regelgeving en adviseert over de juridische aspecten van het universitaire beleid. Zij bewaakt de juridische kwaliteit van overeenkomsten en interne regelgeving, onder andere door het opstellen van modellen en handleidingen. De afdeling ondersteunt bij de totstandkoming van belangrijke overeenkomsten. Daarnaast adviseert zij bij juridische kwesties, vooral als deze kunnen leiden tot grote financiële schade of reputatieschade voor de universiteit. De afdeling Juridische Zaken verzorgt de voorbereiding van de besluitvorming van het College van Bestuur over bezwaarschriften (zowel van medewerkers als van studenten) en biedt ambtelijke ondersteuning aan het College van Beroep voor de Examens en enkele klachtencommissies. De juristen treden op als vertegenwoordiger van de universiteit en het CBE in gerechtelijke procedures.

Het team bestaat momenteel uit zestien juristen, van wie de meesten in deeltijd werken, en een secretariaat dat wordt bemenst door twee personen.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw mr. Myriam Nijssen, te bereiken op 030 - 253 48 99. U kunt ook mailen naar secr.jz@uu.nl.

Solliciteren
Uw sollicitatiebrief en cv kunt u voor 18 mei 2018 aanstaande indienen via onderstaande link. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 28 mei.

Reageren uiterlijk
18/05/2018

 


Vergelijkbare zoekopdrachten: Jurist, Universiteit/HBO Onderwijs