Advocaat

Advocaat gezocht

Wij zoeken…
een ervaren advocaat met een afgeronde stage en bij voorkeur een eigen praktijk op één of meerdere rechtsgebieden. Op dit moment zijn de advocaten binnen ons kantoor werkzaam op het gebied van vreemdelingen- en asielrecht, arbeidsrecht, BOPZ, sociaal zekerheidsrecht, personen- en familierecht, strafrecht, algemeen civiel recht en huurrecht. Wij zijn op zoek naar een advocaat, die in lijn met deze rechtsgebieden werkzaam is. Het is bespreekbaar dat deze advocaat een eigen specialisme ontwikkelt of zich bezig houdt met een combinatie van voornoemde rechtsgebieden. Directe toetreding tot de maatschap heeft onze voorkeur.

Wie zijn wij?
Boulevard Heuvelink Advocaten is sinds 1976 in Arnhem gevestigd, nabij het centrum en het Paleis van Justitie. Wij voeren met 8 advocaten een gespecialiseerde praktijk middels kostendeling, waarbij wij cliënten bijstaan op zowel gesubsidieerde als op betalende basis. De werksfeer is informeel en collegiaal, er vindt regelmatig onderling overleg plaats. Het kantoor werkt volledig digitaal, dit maakt het ook mogelijk om flexibel of thuis te werken.

Reacties graag binnen 14 dagen naar:

Boulevard Heuvelink Advocaten     
t.a.v.  mevrouw mr. A.C. Pool 
Postbus 3068
6802 DB  Arnhem

e-mail: info@bdhadvocaten.nl

website: www.bdhadvocaten.nl

voor telefonische inlichtingen: 026 - 445 3552 


Vergelijkbare zoekopdrachten: Advocaat, Advocatuur, Advocaat-medewerker