Bestuursjurist – fsk 14

Rotterdam zoekt een begaafd jurist met een civielrechtelijk profiel en kennis van het bestuursrecht, vraagbaak en inspirator voor collega's en bestuurders. 

De functie

Een bestuursjurist aan wie wij werkelijk alles over kunnen laten…dat is wat wij zoeken! Of het nu gaat om het oplossen van complexe juridisch-bestuurlijke vraagstukken, adviseren van college van burgemeester en wethouders of participeren in (concern-brede) projectgroepen. Onze nieuwe collega kan het allemaal en het liefst zelfstandig!
Voorkomen is beter dan genezen, maar als ze er zijn los jij zelfstandig juridische problemen op. Als een ware “risicomanager” signaleer je valkuilen en risico’s. Adviseren doe je gevraagd, maar zeker ook ongevraagd. Veelal in bestuursrechtelijke vraagstukken en juridische geschillen met een hoog afbreukrisico.
Je week is verder gevuld met het beoordelen van de juistheid van het juridisch instrumentarium en het bewaken van de gemeente-brede samenhang en kwaliteit in de besluitvorming en juridisch handelen in het algemeen. Daarnaast houd je je bezig met het initiëren van activiteiten gericht op kennisdeling en het toetsen van de juridische houdbaarheid en risico’s van collegevoorstellen.
Denk aan kwesties die te maken hebben met openbare orde en veiligheid, integriteit, klachten, subsidies en het omgevingsrecht.

Vraag en aanbod

Binnen het team bestaat behoefte aan twee bestuursjuristen, schaal 13 en 14, die uitstekend in staat zijn juridisch-bestuurlijke kwesties op te lossen, adviezen voor te bereiden, te participeren in projectgroepen of die voor te zitten en bijeenkomsten te organiseren, om op die manier bij te dragen aan het goed functioneren van PA. Je werkzaamheden kunnen dan ook alle onderwerpen raken die tot het werkveld van PA behoren. Omdat het werkveld van PA de nodige dynamiek kent – nieuwe onderwerpen dienen zich aan, bekende onderwerpen worden dominanter – zoeken wij nieuwe collega’s die thuis zijn in de volgende gebieden:

 • Openbaarheid van bestuur (afhandeling gevoelige Wob-verzoeken)
 • Aansprakelijkheid en contracten
 • Ondernemingsrecht/deelnemingen
 • Juridische control en juridische kwaliteitszorg
 • Compliance
 • Kwaliteit regelgeving
 • Vermindering van regeldruk
 • Klachten (Coördinatie van de afhandeling binnen het cluster)
 • Privacy
 • Governance
 • Regelgeving omtrent digitalisering en ICT


Wij bieden deze functies binnen een enthousiast team waar de dynamiek van de stad elke dag voelbaar is en waar de betrokkenheid bij het stadsbestuur groot is. Make it happen is voor ons geen slogan maar een uitgangspunt bij ons werk!
Onbetwist als het gaat om kennis op bepaalde terreinen, een vraagbaak voor collega’s en bestuurders en een inspiratiebron. Lol hebben in het overdragen van je kennis en daar ook werk van maken. Snel en doortastend als het gaat om oplossingen presenteren voor heikele juridische kwesties die zich plotseling kunnen voordoen. Ook als het gaat om kwesties die zo nieuw zijn dat je niet kunt terugvallen op eerder bedachte oplossingen.
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een begaafd jurist met minimaal 7 jaar relevante werkervaring en afgestudeerd aan het WO. Je hebt een civielrechtelijk profiel met kennis van het contractenrecht, aansprakelijkheid en ondernemingsrecht. Daarnaast heb je kennis van het bestuursrecht en ervaring met werken in het openbaar bestuur en bij voorkeur weet je hoe grote (gemeentelijke) organisaties zijn georganiseerd en functioneren.
Je hebt aantoonbaar gevoel voor en inzicht in bestuurlijke verhoudingen. Je bent als jurist niet alleen theoretisch sterk, maar kunt dit ook uitstekend vertalen naar de dagelijkse praktijk van bestuur, beleid en uitvoering van de gemeente. Door je zeer ruime ervaring, kennis, creativiteit, communicatieve vaardigheden, strategisch denken en presentatie word je als autoriteit geaccepteerd door collega’s, directie en door het bestuur. Je bent creatief, initiatiefrijk en proactief, waardoor je buiten de kaders kan denken, werk “ziet” en “maakt”, een goede sparringpartner bent, weet wanneer het verstandig is risico's te nemen en snel kunt schakelen met verschillende contacten en gremia. Je bekijkt de zaken vanuit politiek -, bestuurlijk - en maatschappelijk oogpunt maar ook vanuit juridisch risicomanagement en juridische control. Je hebt in dit kader ook ruime ervaring met het bijeenbrengen van (de standpunten van) professionals en het coördineren van de werkzaamheden binnen een team. Je bent zowel mondeling als schriftelijk communicatief sterk, bent uitstekend in staat zaken zelfstandig op te pakken en af te ronden, je hebt overtuigingskracht en overwicht. Daarnaast beschik je over een uitstekende netwerk en de vaardigheid om dit verder uit te bouwen.

Afhankelijk van je leeftijd, opleiding en ervaring bedraagt je salaris maximaal € 6.574,- (schaal 14) bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.

Omschrijving afdeling 
“Ogen, oren en handen van het college, dat is Public Affairs”
Bij de gemeente Rotterdam doen zich dagelijks vraagstukken voor met zowel juridische als bestuurlijk/politieke aspecten. Het analyseren daarvan en het geven van oplossingen waarmee recht wordt gedaan aan de juridische werkelijkheid terwijl ook rekening wordt gehouden met bestuurlijke gevoeligheden, is dan ook aan de orde van de dag. Het team Public Affairs (PA) maakt deel uit van het cluster Bestuur- en Concernondersteuning (BCO). De ervaren PA- bestuursjuristen koppelen een brede kennis van het recht aan een hoge mate van politieke sensitiviteit, werken snel en oplossingsgericht en zijn in staat goed te functioneren binnen een context waarin de waan van de dag vaak regeert. PA vervult ook een rol bij het waarborgen van de juridische kwaliteit(szorg) concernbreed en is als laatste schakel met de collega’s van team Bestuursadvies medeverantwoordelijk voor de juridische control in het proces van bestuurlijke besluitvorming.

Beschrijving Cluster 
Jouw werkgebied voor deze vacature is het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning (BCO). De BCO noemen we ook wel de spil van de gemeentelijke organisatie. De medewerkers van dit cluster zorgen ervoor dat het college van burgemeester en wethouders de stad kan besturen. Het is de schakel tussen de Rotterdammers, het stadsbestuur en de veertien gebieden. De BCO verzorgt ook de bedrijfsvoering voor alle clusters. De afdelingen inkoop, communicatie, ICT, facilitaire zaken, juridische zaken, HR, onderzoek en financiën zorgen ervoor dat de clusters zich volledig kunnen richten op hun eigen taken.

Bij de gemeente Rotterdam staat centraal dat je je als medewerker kunt ontwikkelen. Dat stimuleren we ook. Want hoe beter jij je werk kunt doen, hoe beter het resultaat voor onze stad. 

Contactgegevens 
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen én je sollicitatie richten aan Heleen Lobbe, Bestuursjurist, tel. 06 10136581 of via de 'Solliciteer' button. Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Lizzy Noordberg, Recruiter, te bereiken via tel. 06 14121254.
Belangstellenden die na de reactietermijn reageren, zullen niet meer in de selectieprocedure worden meegenomen.
NB De eerste sollicitatiegesprekken zijn gepland op 3, 4 en 5 juli, de tweede ronde op 10 en 11 juli. Er wordt gestreefd naar afronding van de procedure vóór 14 juli.

NB Herplaatsingskandidaten van de gemeente Rotterdam hebben bij gebleken geschiktheid voorrang op andere interne of externe sollicitanten, ongeacht in welke fase van de procedure zij solliciteren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Vacature, fulltime, Rotterdam, Bestuursjurist, recht, advies, adviseur, consultant.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Bedrijfsjurist, Overheid