Raadsheer in opleiding Centrale Raad van Beroep

Werver
De Rechtspraak
Locatie
Utrecht (Stad)
Salaris
Maximaal € 8.593,79
Geplaatst
donderdag 15 april 2021
Sluit
donderdag 6 mei 2021
Functie titel
Jurist, Overig
Praktijkgebieden
Civielrecht
Branche
Overheid
Opleidingsniveau
HBO, WO
Ervaring
> 10 jaar
Aanstelling
Fulltime, Parttime

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel, tijdig en maatschappelijk effectief; zo maakt de rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, ten dienste van de samenleving. Een samenleving waarin iedereen vertrouwen stelt, omdat duidelijk is wat de spelregels zijn en omdat die regels zichtbaar voor iedereen gelden. Een samenleving waarin rechtsbescherming wordt geboden in individuele zaken, waarin niemand bang hoeft te zijn voor machtsmisbruik, eigenrichting of het recht van de sterkste.

Raadsheer in opleiding Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) zoekt ervaren juristen voor een opleidingsplaats tot raadsheer (raadsheer in opleiding).

De organisatie

De CRvB is de hoogste bestuursrechter in het sociale zekerheidsrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. In het grootste deel van zijn zaken spreekt de CRvB recht in hoger beroep, in een kleiner deel van de zaken in eerste en enige aanleg. Daarmee is de CRvB eindrechter op een groot aantal maatschappelijk relevante rechtsgebieden. Bij de CRvB zijn ongeveer 60 raadsheren en ruim 200 juridische en andere ondersteuners werkzaam.

De CRvB staat en gaat voor goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, toegankelijk voor burgers en bestuursorganen. Daarmee kan ook een bijdrage worden geleverd aan het vertrouwen van burger en samenleving in de Rechtspraak en aan de instandhouding en versterking van de democratische rechtsstaat.

De CRvB speelt in op ontwikkelingen in een snel veranderende samenleving. Verkorting van doorlooptijden, maatwerk en regie en digitalisering van procedures zijn belangrijke speerpunten in de organisatie. Een goede balans tussen organisatiedoelen en oog voor de menselijke maat is bij dit alles van groot belang. Daarmee onlosmakelijk verbonden is een prettig en vitaal werkklimaat met optimale ontplooiingsmogelijkheden voor medewerkers.

Er zijn  drie werkstromen: de werkstroom Bijstand, de werkstroom Sociale Verzekeringen en de werkstroom Ambtenaren en Pensioenen, Sociale Voorzieningen en Internationale Kamer (AVI). Een Wetenschappelijk Bureau biedt de werkstromen ondersteuning op juridisch inhoudelijke kwaliteit, rechtseenheid en rechtszekerheid. De Internationale Kamer speelt een centrale rol bij de behandeling van en advisering over internationaalrechtelijke zaken binnen de CRvB.

De CRvB investeert in de toekomst, onder meer door het opleiden van jonge talentvolle juristen in het Opleidingshuis en door het opleiden van ervaren juristen tot raadsheer in opleiding. Raadsheren in opleiding worden in beginsel opgeleid in minimaal twee werkstromen.

Wie zoeken wij?

Om voor een opleidingsplaats in aanmerking te komen, beschikt u over:

  • een voltooide universitaire studie rechtsgeleerdheid met civiel effect of voldoet u aan de eisen van art. 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (WRRA);
  • de Nederlandse nationaliteit;
  • ten minste tien jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

Daarnaast zijn uw luistervaardigheid, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en oordeelsvorming van hoog niveau. Wij zijn in het bijzonder op zoek naar juristen met een ruime ervaring in het bestuursrecht, bij voorkeur met de werkterreinen van de CRvB.

Voor de raadsheer in opleiding gelden landelijke criteria. Het bestuur zal de geselecteerde kandidaat aanbevelen bij de Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR). Daarna volgt de procedure bij de LSR. Nadere gegevens hierover zijn gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

Wat wij u bieden

Voorafgaand aan de opleiding worden met u afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en de beloning. Gedurende de opleiding bedraagt het salaris minimaal  € 7.795,80 en maximaal € 8.593,79 bruto per maand bij een 36-urige werkweek, exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.

De procedure

De LSR verricht in samenspraak met de CRvB de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088-3611025 of per mail: lsr@rechtspraak.nl

Na gebleken geschiktheid nodigt de selectiecommissie u uit voor een sollicitatiegesprek.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 20 is de briefselectie, in week 20 en 21 zijn de analytische testen en in week 22 en 23 vinden de lokale gesprekken bij de CRvB plaats. Het assessment vindt plaats in week 24. In week 26 en 27 voert u de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie Rechters.

Is uw interesse gewekt? Graag vertellen wij u meer over de organisatie.

Voor nadere inlichtingen over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met:

  • mr. T. Avedissian, president, telefoon 088-3620790;
  • mevrouw mr. J.C. Boeree, rechterlijk bestuurslid, telefoon 088-3620790.

Ook geven wij u de mogelijkheid om een zitting bij te wonen om zo nader kennis te maken met onze organisatie. Daarnaast kunt u een afspraak maken voor een oriënterend gesprek met de president,  mevrouw mr. M. Schoneveld (teamvoorzitter/senior raadsheer) of mevrouw mr. D. Hardonk-Prins (opleidingscoördinator/wnd. senior raadsheer). Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat, telefoon 088-3620790.

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot en met maandag 3 mei 2021 richten aan de LSR via het digitale sollicitatieformulier.

Soortgelijke banen

Soortgelijke banen