Lid adviescommissie (3 x per jaar)

Werver
NVAO
Locatie
Den Haag, Zuid-Holland, Randstad
Geplaatst
dinsdag 27 juli 2021
Sluit
vrijdag 27 augustus 2021
Contact
Mevr. Nadina Arink
Praktijkgebieden
Bestuursrecht
Opleidingsniveau
HBO, HBO+, WO
Aanstelling
In overleg

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een kwaliteitszorgorganisatie die op deskundige en onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen borgt en die de kwaliteitscultuur binnen de hoger onderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen bevordert. Zij accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen en beoordeelt de kwaliteitszorg van instellingen in het hoger onderwijs.  

Daarmee is NVAO de bewaker van de kwaliteit van het hoger onderwijs. De besluiten van NVAO leiden tot erkenning van diploma’s en graden en waar van toepassing tot bekostiging van opleidingen. De NVAO baseert haar beoordeling op advies van erkende deskundigen.  

NVAO Nederland is per direct op zoek naar een Lid voor de Adviescommissie voor de bezwaarschriften

Wat doet de adviescommissie

De Adviescommissie is ingesteld voor de behandeling van bezwaarschriften tegen daarvoor vatbare besluiten van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), voor zover deze besluiten betrekking hebben op de Nederlandse rechtsorde. Dit is een adviescommissie voor de bezwaarschriften als bedoeld in artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht

De commissie heeft tot taak het horen van bezwaarde en eventuele andere belanghebbenden alsmede het adviseren van de NVAO over de te nemen beslissingen op bezwaarschriften.

De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste drie leden van wie uit hoofde van hun kennis van het hoger onderwijs of anderszins een bijdrage aan de commissie kan worden verwacht. De NVAO benoemt één van de leden tot plaatsvervangend voorzitter. De NVAO benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter en de leden. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode van vijf jaren en zijn terstond herbenoembaar. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de leden maken geen deel uit en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de NVAO. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter bezitten de hoedanigheid van meester in de rechten.

 De commissie komt ongeveer drie keer per jaar bijeen.

De Regeling voor bezwaarschriften is beschikbaar op de website van de NVAO.

Profiel  

  • Een relevante WO-opleiding, 
  • Kennis van kwaliteitszorg
  • Affiniteit met het (hoger) onderwijs
  • Een uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels;
  • Sterk in luisteren, samenvatten en doorvragen;
  • Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
  • Analytisch, kritisch en oplossingsgericht.

Leden kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn voor belanghebbenden bij besluiten van de NVAO.

Aanbod 

De commissieleden ontvangen een passende vergoeding per bezwaar dat wordt behandeld. Tevens ontvangt u een vergoeding voor de reiskosten.

Solliciteren 

Als u aan bovenstaande eisen voldoet en u zich wilt inzetten voor onze adviescommissie voor de bezwaarschriften, ontvangen wij graag uw sollicitatie. U kunt solliciteren door uw CV en schriftelijke motivatie vóór 28 juli 2021 te sturen naar vacature@nvao.net.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luut Kroes, Directeur Nederland, op het nummer 06 11 46 79 51. Voor toelichting bij de selectieprocedure kunt u terecht bij Nadina Arink, HR medewerker, op het nummer 06 48 21 78 51.

De startdatum is bij voorkeur zo spoedig mogelijk en wordt in onderlinge afstemming vastgelegd.

Soortgelijke banen

Soortgelijke banen