Lid Adviescommissie bezwaarschriften

Werver
Ctgb
Locatie
Ede (Stad), Gelderland
Geplaatst
donderdag 8 september 2022
Sluit
vrijdag 30 september 2022
Functie titel
Jurist, Overig
Praktijkgebieden
Bestuursrecht
Branche
Overheid
Dienstverband
Bepaalde tijd
Opleidingsniveau
WO
Ervaring
3-5 jaar, 5-10 jaar
Aanstelling
In overleg

Lid Adviescommissie bezwaarschriften
Jurist

Het Ctgb staat voor deskundige en wetenschappelijk verantwoorde beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden binnen de kaders van Europese en nationale wetgeving. We dragen daarmee bij aan een verantwoord gebruik van deze middelen op nationaal en Europees niveau, met het oog op de veiligheid van mens, dier en milieu.

Hoe? Door onze kennis in te zetten bij het ontwerp en de uitvoering van het toelatingsproces en toetsingskaders in Nederland en Europa. We zien een positie bij de Europese top (inhoudelijk en procesmatig) van toelatingsautoriteiten als een waarborg voor blijvende invloed op het nationale en Europese toelatingsproces.

Als ambitieuze organisatie streven wij naar een hoge kwaliteit en optimaliseren wij continu het toelatingsproces. Helpt jouw deskundigheid ons hierbij verder?

Het Ctgb draagt bij aan een verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden binnen Europa voor mens, dier en milieu. Onze beoordelingen en adviezen zijn onafhankelijk en transparant. Zij komen tot stand binnen juridische kaders en zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

Onze uitdaging voor jou…..
De onafhankelijke en externe adviescommissie voor de bezwaarschriften van het Ctgb heeft tot taak het College te adviseren over te nemen besluiten op bezwaarschriften. Door het vertrek van een van de commissieleden, zoekt het Ctgb een Lid Adviescommissie bezwaarschriften.

Waardoor…
De adviescommissie bezwaarschriften is een commissie bestaande uit externe juristen en inhoudelijk deskundigen. De adviescommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden en wordt ondersteund door een secretaris. Momenteel bestaat de adviescommissie, naast de voorzitter, uit zes leden, zodat er per zitting voldoende leden zijn om de benodigde bezetting te kunnen realiseren.

De adviescommissie geeft het College advies over te nemen besluiten op bezwaarschriften. Hiertoe houdt de adviescommissie een (openbare) hoorzitting indien zij dat nodig acht. Uiteraard is de adviescommissie bevoegd om rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen die nodig zijn om tot een gewogen advies te komen. Tevens kan de adviescommissie besluiten nader onderzoek te doen.

Waarmee…
Om een goede invulling aan deze functie te geven, heb je het volgende nodig:

 • WO werk- en denkniveau;
 • Ervaring met het behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures;
 • Ervaring met advisering in een complexe bestuurlijke, wetenschappelijke en internationale omgeving;
 • Gedegen kennis van en ervaring met Nederlands bestuursrecht en Europees recht en/of één van de relevante wetsdomeinen;
 • Kennis van risicobeoordeling;
 • Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels;
 • Sterk in luisteren, samenvatten en doorvragen;
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Affiniteit met het werk(terrein) van het Ctgb;
 • Analytisch, kritisch en oplossingsgericht.


Waarvoor...
Leden van de adviescommissie worden door het College benoemd. Een lid van de adviescommissie kan geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het College en de ministeries waaraan het College verantwoording aflegt (LNV, IenW, VWS, SZW). Leden kunnen ook geen deel uitmaken van of werkzaam zijn voor belanghebbenden bij besluiten van het College.


Voorwaarden

 • Benoeming geldt voor een periode van 5 jaar en kan maximaal 1 keer worden verlengd.
 • De adviescommissie komt ca. 1 keer per maand bijeen.
 • Leden ontvangen een vastgestelde vergoeding per vergadering, evenals een reiskostenvergoeding.


Wanneer…
Je kunt solliciteren vóór 25 september. De eerste gesprekken zijn gepland op 27 oktober a.s.

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met mevrouw Hanny Geerdink, telefoonnummer 0317-471810. Voor overige informatie verwijzen wij naar onze website www.ctgb.nl.

Je kunt je motivatiebrief (in het Nederlands) en CV sturen door te klikken op de sollicitatiebutton, o.v.v. vacature 22090810 Adviescommissie bezwaarschriften.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Soortgelijke banen

Soortgelijke banen