3 vacatures gevonden

Een notaris is een onpartijdige functionaris die afspraken tussen partijen nauwkeurig vastlegt en de gevolgen van die vastlegging aan de cliënten uitlegt. De afspraken worden vastgelegd in notariële akten die dienen als officieel bewijs van de gemaakte afspraken. De notaris bewaart deze akten in zijn kantoor en kan hiervan afschriften (een soort officiële kopieën) afgeven.

Een notaris heeft beroepsgeheim en zal de wetten die op zijn beroep betrekking hebben zo stipt mogelijk naleven.

Takenpakket van een notaris

Tot het takenpakket van een notaris behoort onder andere het maken van:

  • de koopakte en hypotheekakte voor de overdracht van een woning,
  • testamenten, huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden en samenlevingscontracten;
  • oprichtingsakten en/of statutenwijzigingen van besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen;
  • verdelingen.

 

Hieronder ziet u ons meest actuele vacatureaanbod binnen de sectie notariaat.

E-mail mij soortgelijke vacatures
Vacaturemeldingen ontvangen