Nederlandse orde van advocaten

Netherlands

Over Nederlandse orde van advocaten

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur. De NOvA is op basis van de Advocatenwet ingesteld op 1 oktober 1952. Alle advocaten in Nederland vormen gezamenlijk de NOvA. De NOvA bevordert, in het belang van een goede rechtsbedeling, een behoorlijke uitoefening van de praktijk door advocaten. De NOvA komt op voor de toegang tot het recht voor iedereen in Nederland en voor een goede rechtsbedeling aan rechtzoekenden in een goed functionerende rechtsstaat.

 

Lokale orden Alle advocaten binnen het arrondissement waar zij kantoor houden vormen samen de lokale orde van advocaten. Nederland is juridisch ingedeeld in elf arrondissementen (regio’s), de rechtsgebieden van de rechtbanken.

 

Onafhankelijk De NOvA is ingesteld bij wet, maar krijgt geen geld van de overheid. Alle kosten die de NOvA maakt, betalen de advocaten middels een jaarlijkse financiële bijdrage aan de landelijke orde van advocaten. Daardoor is de NOvA volledig onafhankelijk van de overheid.

 

Jaarverslag De NOvA is een open, onafhankelijke en professionele beroepsorganisatie met een scherp oog voor wat er speelt in de maatschappij. Met als doel het in stand houden of creëren van belangrijke randvoorwaarden voor een kwalitatief goede praktijkuitoefening van advocaten. In het jaarverslag 2019 laat de NOvA zien hoe zij dat doet.

 

Diversiteit De NOvA committeert zich om diversiteit en inclusie te betrekken in haar handelen ten opzichte van haar medewerkers, haar leden, rechtzoekenden en het publiek belang.

 

4 vacatures bij Nederlandse orde van advocaten