Zorginstituut Nederland

Netherlands

Over Zorginstituut Nederland

Iedere Nederlander heeft recht op zorg uit het basispakket. Hieraan betalen we allemaal mee via onze zorgverzekering. Zorginstituut Nederland bekijkt en adviseert welke zorg thuishoort in het basispakket, én welke niet.

De mogelijkheden van behandelingen en daardoor ook de kosten zijn de afgelopen jaren toegenomen. En deze zullen blijven toenemen. Daarnaast worden deze behandelingen nu vaak voor een brede groep van patiënten ingezet. Het Zorginstituut wil daarom meer aandacht voor hoe verzekerde zorg wordt toegepast. Wie moet, welke zorg krijgen?

Professionals bepalen voor het overgrote deel wat voor soort behandeling zij aanbieden voor welke aandoening. Maar... is deze zorg voor elke patiënt noodzakelijk en effectief? Oftewel is er sprake van Zinnige Zorg?

Om daar achter te komen moeten we ons met elkaar richten op wat er gebeurt in de spreekkamer; waar arts en patiënt samen beslissen over de behandeling. Dat vraagt om goede samenwerking met professionals en patiënten over de toepassing van zorg.

Deze werver heeft op dit moment geen vacatureplaatsingen. Ontdek onze 'Baan zoeken'-functie !