Verhoeff Advocatuur en Mediation

Netherlands

Over Verhoeff Advocatuur en Mediation

Annelies Verhoeff

Verhoeff Advocatuur en Mediation
Verhoeff Advocatuur en Mediation is al sinds de jaren 90 een niche kantoor gespecialiseerd in personen- en familierecht in de ruimste zin van het woord. Er is veel ervaring op nationaal en internationaal personen- en familierecht, erfrecht, mediation en internationale kinderontvoeringszaken.

U kunt bij ons kantoor terecht voor deskundige begeleiding bij de relationele en juridische aspecten ten aanzien van de gevolgen van een echtscheiding, ontbinding van geregistreerd partnerschap en beëindiging van een samenleving doch ook op alle andere onderdelen van het personen- en familierecht. Mediation geeft de mooiste oplossingen waarbij verleden, heden en toekomst een vorm krijgen. De tijdsduur en de kosten voor cliënten heeft onze aandacht. De (co-) mediation kan plaatsvinden op alle onderwerpen van het familierecht en in diverse vormen, waaronder de vrijwillige (co-) mediations op alle onderwerpen van het familierecht, mediations naast rechtspraak, forensische mediations, erfrechtelijke mediations voor bijvoorbeeld nalatenschappen, ontvlechtingen van maatschappen en cross-border mediations.

U kunt vertrouwen op de kwaliteit van ons kantoor en onze medewerkers.
Verhoeff Advocatuur en Mediation onderscheidt zich door een multidisciplinaire aanpak. Dat betekent dat er waar nodig intensief wordt samengewerkt met deskundigen uit andere disciplines, bijvoorbeeld op psychologisch, financieel, fiscaal en notarieel gebied.

Specialisaties
Wij richten ons op diverse rollen, zowel die van advocaat, mediator, parenting coördinator, bijzondere curator en adviseur bij:

Het voeren van procedures bij diverse gerechtelijke instanties over onder meer echtscheidingen en de gevolgen hiervan, gezag, omgang-/zorgregeling, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, voogdij, naamswijziging, erkenning, adoptie, ouderschap, alimentatie, afwikkelingen vermogensrechtelijke gevolgen en pensioenen.

 • Mediations en co-Mediations en Mediations naast rechtspraak
 • Crossborder Mediations / Internationale kinderontvoering en verhuiskwesties
 • Forensische Mediations
 • Nalatenschap Mediations
 • Collaborative divorce
 • Scheidingsexpert t.b.v. Kind School en Scheiding
 • Adviezen en second opinions
 • Opleidingen / intervisie / supervisie / trainingen
 • Coaching
 • EFT
 • Parenting Coördination
 • Bijzondere curator

De organisatie 

Team

Ons niche kantoor biedt een hoogwaardige kwaliteit met aandacht en zorg voor iedere cliënt waarbij ieder van ons een steentje bijdraagt aan dit doel. De kinderen staan altijd voorop.

Sfeer

Contactgegevens
 
Telefoonnummer: 070 - 356 33 33
verhoeff@verhoeffadvocaten.nl
mulder@verhoeffadvocaten.nl
secretariaat@verhoeffadvocaten.nl

Locaties: 

Den Haag
Nassauplein 27a
2585 EC (maps)
070 - 356 33 33

AMSTERDAM:
Achtergracht 27-c
1017 WN (maps)
070 - 356 33 33

Eerste contact

3 vacatures bij Verhoeff Advocatuur en Mediation